Home > Schematherapie > Theoretische concepten: de basis schemamodi pointer Je bent hier

Overzicht: de belangrijkste concepten binnen de schematherapie zijn de vroeg ontstane disfunctionele schema's (1) en het temperament van het individu, de domeinen en schema's (2), de copingstijlen (3), coping en gedrag (4), de schemamodus (5), de basis schemamodi (6) en de beschrijving van de ganse set schemamodi (7).

Schemamodi: een basis set

De schema's zijn niet altijd gemakkelijk herkenbaar als je met iemand praat. Wat wel zichtbaar is, zijn de modi. Een modus is een complex geheel van gevoelens, gedachten, gedrag, een allesoverheersende gemoedstoestand. Deze gemoedstoestand is een gevolg van schema's die op dat moment getriggerd zijn, en copingstijlen, en zijn zo verbonden met de esentiële basisbehoeften.

In een basis set van schemamodi, vindt je de belangrijkste modi terug. Er worden steeds meer modi ontwikkelt en onderzocht.

Kindmodi
Kwetsbare kind of Verlaten kind of Eenzame kind Voelt zich overstelpt door pijnlijke gevoelens zoals eenzaamheid, angst, depressie, zorgen, schaamte, vernedering, hulpeloosheid, hopeloosheid, radeloosheid; "Ik voel me verloren”.
Woedende of Boze kind Voelt zich intens boos, woest, beledigd, teleurgesteld, ongeduldig omdat de kern behoeften van het kwetsbare kind niet of zeer onvoldoende zijn tegemoetgekomen. "Ik heb woede uitbarstingen”.
Razende kind Intense kwaadheid die zich uit in kwetsende of beschadigende acties ten opzichte van mensen voorwerpen; ongecontroleerde woedegevoelens; deze modus is extremer en beschadigender voor zichzelf en omgeving dan de modus van het woedende kind. "Ik ben razend kwaad".
Blije kind Voelt zich geliefd, tevreden, verbonden, blij, vervuld, beschermd, geaccepteerd, gewaardeerd, waardevol, verzorgd, begrepen, geprezen, heeft zelfvertrouwen, competent, zelfstandig, veilig, stevig, sterk, heeft het gevoel zijn eigen leven te leiden, goed aangepast, optimistisch, spontaan. "Ik ben blij".
Disfunctionele copingmodi
Onthechte of afstandelijke beschermer Beschermt zich tegen behoeften en gevoelens door ze te blokkeren; beleeft emoties eerder als angstig, dus gaat die dan vermijden. Bang om de controle te verliezen of overspoeld te worden door emoties. Onthecht zich emotioneel van andere mensen en wijst hun hulp af; voelt zich afgewezen, in trance, onthecht, onverbonden, gedepersonaliseerd, leeg of verveeld; "Ik voel me onverschillig".
Onaangepaste oudermodi
Straffende ouder Vindt dat hij of anderen straf verdienen, zich moeten schamen. Gedraagt zich naar deze bevindingen door te beschuldigen, of te pijnigen. Doet zichzelf onrecht aan of beschadigt zichzelf.  Deze modus refereert meer aan de (starre/strenge) wijze waarop regels worden toegepast dan aan de regels zelf. "Ik ben fout, ik moet gestraft worden".
Veeleisende ouder Vindt dat alleen perfectie goed genoeg is of in ieder geval prestaties van een hoog niveau moeten zijn. Stelt hoge eisen aan efficiëntie en heeft een afkeer van treuzelen. Ook kan hij vinden dat het fout is om gevoelens te uiten of spontaan iets te ondernemen. "Wat ik doe, is nooit goed genoeg, het kan altijd beter".
Gezonde modus
Gezonde volwassene De Gezonde volwassene ondersteunt en bevestigt het kwetsbare kind, stelt grenzen aan het boze en razende kind, schakelt de afstandelijke beschermer uit, wijst de straffende of veeleisende ouder terecht of neutraliseert die. Zorgt ervoor dat je als Gezonde Volwassene kan functioneren. "Ik ben in staat om voor mezelf te zorgen".

 

Bron: Handboek en Werkboek, Klinische schematherapie, Eelco Muste, Anoek Weertman, Anne-Marie Claassen, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.