Home > Schematherapie >Theoretische concepten: copingstrategieën pointer Je bent hier
Overzicht: de belangrijkste concepten binnen de schematherapie zijn de vroeg ontstane disfunctionele schema's (1) en het temperament van het individu, de domeinen en schema's (2), de copingstijlen (3), coping en gedrag (4), de schemamodus (5), de basis schemamodi (6) en de beschrijving van de ganse set schemamodi (7).

De copingstrategieën

Het opsporen van schema's kan bijgevolg moeilijk zijn, zeker als het individu probeert dergelijke situaties te vermijden. Een individu maakt immers ook gebruik van allerhande copingstrategieën om moeilijke situaties uit de weg te gaan of te overleven. Het individu heeft dit gedrag geleerd als hij jong was, en toen was dat adequaat. Maar nu de persoon volwassen is, is deze copingstrategie echter nadelig.

Er zijn drie copingstijlen, die overeenkomen met onze natuurlijke reactie bij gevaar en te hoge stress: vluchten, vechten, je overgeven (een vierde mogelijkheid is bevriezen).

 1. vermijding (komt overeen met de vluchtreactie)
 2. overcompensatie (komt overeen met de vechtreactie)
 3. overgave (komt overeen met je overgeven)

copingstijlen

Deze copingstrategieën zijn meestal automatisch en onbewust en kunnen in het begin wel opluchten, maar op langere termijn brengt dit problemen mee. Deze copingstijlen kan je herkennen aan het gedrag, maar omvatten ook cognitieve vervormingen.

Verschillende mensen zullen op een verschillende manier met hun schema's omgaan. Dat verklaart metenen waarom 2 kinderen met dezelfde msbruikeden ouders op een verschillende manier kunnen reageren. De ene wordt een passief, angstig slachtoffer, en blijft dat gans zijn leven. De ander wordt rebels en uitdagend, en kan/zal eventueel het ouderlijk huis vroegtijdig verlaten om als tiener te overleven ergens ten velde.

We kiezen onbewust ook allemaal een andere ouder om te copiëren als model. Vaak zal een slachtoffer een relatie aangaan met een dader. Dus dat kind kan als model de misbruikende ouder kiezen, of de geslachtofferde ouder, of het kan ook beide als model gebruiken.

Schema's en gedrag

In de definitie van een schema wordt het gedrag niet benoemd. Het gaat in het schema om de onderliggende structuren die het gedrag sturen.

Het gedrag dat bij een schema hoort kan zowel per individu verschillen als binnen het individu zelf.

Je hebt gedrag dat het schema zal healen, en je hebt gedrag dat het schema zal bestendigen. De bestendiging van het schema gebeurt volgens de drie vermelde copingstijlen (zie schema hierboven).

 • overgave: je geeft je over aan je schema's, en je herhaalt deze telkens opnieuw
 • vermijding: je vindt wegen om te vluchten of om je schema's te af te blokken
 • overcompensatie: je doet het tegenovergestelde van wat je schema's je laten voelen
Bron:

Handboek schematherapie, theorie, praktijk en onderzoek, Michiel Van Vreeswijk, Jenny broersen en Marjon Nadort, Bohn Stafleu van Loghum, 2008, p17-32, 354p

Handboek en Werkboek, Klinische schematherapie, Eelco Muste, Anoek Weertman, Anne-Marie Claassen, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009.

Praxis der Schematherapie: Grundlagen-Anwendung-Perspektiven, Eckhard Roediger, Schattauer, 2008, 304p

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.