Home > Schematherapie >Theoretische concepten: domeinen pointer Je bent hier

Overzicht: de belangrijkste concepten binnen de schematherapie zijn de vroeg ontstane disfunctionele schema's (1) en het temperament van het individu, de domeinen en schema's (2), de copingstijlen (3), coping en gedrag (4), de schemamodus (5), de basis schemamodi (6) en de beschrijving van de ganse set schemamodi (7).

Domeinen en schema's (2)

De schemadomeinen benoemen de tekorten in de emotionele basisbehoeften en duiden zo de problemen in het functioneren van het individu aan. Het domein onverbondenheid en afwijzing bevat twee basisbehoeften, namelijk veiligheid en verbondenheid. Je kan deze behoeften ook als veilige hechting benoemen.

Domeinen Basisbehoefte Domein Schema's

1. Onverbondenheid en afwijzing

Misbruik, traumatische jeugd; instabiel gezinsleven; afwijzing, vernedering; zich anders voelen, iets tekortkomen op een bepaalde manier; lange periodes van onveiligheid en inconsistent ouderschap; ouders hebben constant ruzie en er wordt regelmatig gedreigd met elkaar verlaten.

Veiligheid - Een eigen plek hebben 1. Verlatingsangst en instabiliteit
2. Wantrouwen en/of misbruik
Verbondenheid 3. Emotioneel tekort
4.Minderwaardigheid- schaamte
5. Sociaal isolement - vervreemding
6. Vermijdend (zich te onafhankelijk opstellen)

2. Verzwakte autonomie en verzwakt functioneren

Als kind overbeschermd of overgecontroleerd, of miskend, of verwaarloosd, of alleen gelaten zonder aandacht voor hun leven; of voortdurend ondermijnd en zo aangepakt dat ze zich incompetent voelen, of aangemoedigd afhankelijk te zijn naar anderen.

Autonomie; competentie en identiteitsgevoel 7. Afhankelijkheid - incompetentie
8. Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar
9. Verstrengeling / kluwen - onderontwikkeld zelf
10. Mislukking

3. Verzwakte grenzen

Het interne gevoel voor controle is niet ontwikkeld; moelijkheden hebben om de rechten van anderen te respecteren; gezin zeer onbegrensd; kinderen kregen géén regels

Realistische grenzen 11. Zichzelf rechten toeëigenen
12. Gebrek aan zelfcontrole en zelfdiscipline

4. Gerichtheid op anderen

Voorwaardelijke liefde hebben ervaren; gezin overdreven gericht op hoe ze overkomen; ouders gericht op hun eigen behoeften

Zelfexpressie;
de vrijheid om uitdrukking te geven aan behoeften en emoties
13. Onderwerping
14. Zelfopoffering
15. Goedkeuring en erkenning zoeken

5. Overmatige waakzaamheid en inhibitie

Strikte ouderlijke controle om toestemming te krijgen; altijd waakzaam - wachtend op erge dingen die kunnen gebeuren; bang voor strenge bestraffing voor het uiten van gevoelens.

Spontaniteit en spel 16. Negativiteit en pessimisme
17. Emotionele geremdheid
18. Extreem hoge eisen
19. Bestraffende houding

 

Bron:

Handboek schematherapie, theorie, praktijk en onderzoek, Michiel Van Vreeswijk, Jenny broersen en Marjon Nadort, Bohn Stafleu van Loghum, 2008, p17-32, 354p

Handboek en Werkboek, Klinische schematherapie, Eelco Muste, Anoek Weertman, Anne-Marie Claassen, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.