Home > Schematherapie >Theoretische concepten: copingstijlen en gedrag pointer Je bent hier

Overzicht: de belangrijkste concepten binnen de schematherapie zijn de vroeg ontstane disfunctionele schema's (1) en het temperament van het individu, de domeinen en schema's (2), de copingstijlen (3), coping en gedrag (4), de schemamodus (5), de basis schemamodi (6) en de beschrijving van de ganse set schemamodi (7).

Copingstijlen en gedrag

 1. Overgave aan het schema: het individu gedraagt zich volgens het schema en past zijn gevoelens en gedachten overeenkomstig aan

  • gedrag: herhalen van gedrag uit de jeugd door gelijkaardige situaties en mensen op te zoeken die vroeger tot dat schema geleid hebben
  • gedachten: alleen die informatie zien die past in het schema en alle andere informatie die het schema zou kunnen ontkrachten niet willen zien (selectieve informatieverwerking).
  • gevoelens: de emot ionele pijn van het schema wordt rechtstreeks gevoeld

 2. Schemavermijdend gedrag: betrokkene gaat activiteiten vermijden die het schema met bijhorende gevoelens zou kunnen activeren; het schema komt bijgevolg niet aan bod, en er kunnen dus ook géén correctieve ervaringen worden opgedaan.

  • gedrag: vermijding (actief en passief) van alle situaties die het schema zouden kunnen triggeren.
  • gedachten: ontkenning van gebeurtenissen en herinneringen, depersonalisatie, dissociatie.
  • gevoelens: afvlakking van gevoelens of niets meer voelen (numbing).

 3. Overcompensatie: het tegenovergestelde gedrag vertonen om het schema te bestrijden en er op die manier géén last van te hebben. Op die manier zal betrokkene de invloed van het schema onderschatten, en dikwijls overdreven assertief, agressief of onafhankelijk gedrag vertonen.

  • gedrag: aan het schema (overdreven) tegengesteld gedrag vertonen
  • gedachten: ook de gedachten zijn tegengesteld aan de inhoud van het schema, betrokkene ontkent dat hij het schema heeft
  • gevoelens: de cliënt zal onaangename gevoelens maskeren door de tegenovergestelde gevoelens (bvb macht als maskering van machteloosheid, onafhankelijkheid als maskering van hulpeloosheid). De onaangename gevoelens krijgen echter weer de bovenhand als de overcompensatie eens mislukt.

Mensen kunnen verschillende copingstijlen hanteren in functie van het levensgebied en/of in functie van de omstandigheden. Die copingstijlen kunnen bovendien snel afwisselen. Maar alle copingstrategieën hebben één ding gemeen: ze houden het schema in stand.

Bron:

Handboek schematherapie, theorie, praktijk en onderzoek, Michiel Van Vreeswijk, Jenny broersen en Marjon Nadort, Bohn Stafleu van Loghum, 2008, p17-32, 354p

Handboek en Werkboek, Klinische schematherapie, Eelco Muste, Anoek Weertman, Anne-Marie Claassen, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009.

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.