Home > PTSS > Wanneer is er sprake van PTSS ? pointer Je bent hier

PTSS is de afkorting van Post Traumatische Stress Stoornis.

PTSS is een angstsstoornis, veroorzaakt door een externe gebeurtenis. Je hebt een diepgaande traumatische ervaring meegemaakt of je bent er getuige van (het gaat om dood - ernstige verwonding of dreiging ervan , fysiek geweld - overval, oorlogsgeweld, aanranding, verkrachting, seksueel overschrijdend gedrag, ongelukken - verkeer - werk, natuurramp, seksueel misbruik als kind).

Je voelt je niet meer veilig, ook als je dat wel bent.

Er is/was dus een of meerdere van bovenstaande traumatische gebeurtenissen (gepest worden op school staat daar bv niet bij), dat is één voorwaarde, maar daarom heb je nog steeds géén PTSS!!!

Er zijn nog criteria! Om aan de diagnose PTSS te voldoen bepaalt de DSM 5 (het meest gebruikte middel voor het classificeren van mentale gezondheidsproblematiek) dat je pas kan spreken van PTSS als ook nog deels aan de 4 volgende criteria is voldaan:

 1. Je hebt last van herbelevingen: beelden van wat er gebeurt is, dringen zich ongewild op in de vorm van nachtmerries, flashbacks, verontrustende herinneringen. Let wel een herbeleving is iets totaal anders dan een herinnering. Een herbeleving dringt zich ongewild en onverwacht op, terwijl een herinnering aan iets of iemand roep je bewust, gewild op.
 2. Een ander belangrijk kenmerk is vermijding: je gaat alles wat je aan de gebeurtenis doet denken uit de weg: gedachten, gevoelens, gewaarwordingen, plaatsen, mensen, activiteiten. Vermijdingsgedrag kan tegelijk ook bestaan uit gebruik van allerlei verdovende strategieën, zoals drugs, alcohol, eten, overmatig werken of sporten.
  De vermijding kan zo sterk zijn, dat je mogelijks zelfs bepaalde delen van het trauma niet meer kan herinneren.
  Onvermogen om positieve emoties te ervaren.
 3. Je bent continu alert, en scant je omgeving voortdurend op gevaar. Jezelf ontspannen is moeilijk, je hebt last van plotse schrikreacties, je bent rusteloos, mogelijks heb je woedeuitbarstingen. Wat niet alleen lastig is voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Je vertoont roekeloos gedrag bv in autorijden, of roekeloos seksueel gedrag.
 4. Je cognities en stemming zijn negatief verandert. Je ziet jezelf, de anderen en de wereld om je heen negatiever. De wereld, anderen of jijzelf zijn slecht, niemand is te vertrouwen. Je kan blijvend vastzitten in woede, schuld, angst. Je kan een aanhoudend vertekende cognitie hebben over de oorzaak of gevolgen van de traumatische gebeurtenis of een schuldgevoel hebben naar jezelf en/of naar anderen toe. Je bv schuldig voelen omdat je niet bent omgekomen bij een ongeluk en je vriend wel.

Kortom je dagelijks functioneren is/wordt belemmert, en dat heeft zijn gevolgen: lichamelijk, geestelijk, relationeel. Mogelijks wordt je er in een bepaalde mate depressief van.

Overzicht van de belangrijkste PTSS symptomen.

In 't algemeen wordt aangenomen dat 10% van de personen die één van bovenstaande traumatische gebeurtenissen meemaken PTSS ontwikkelen. Dat % is wel functie van het type trauma. Voor natuurrampen bijvoorbeeld ligt dat % lager, voor fysieke of seksuele aanranding ligt dat op 25% (cijfers kunnen uiteenlopen al naargelang de bron).

Te onthouden:

PTSS wordt gekenmerkt door 4 clusters van in totaal 20 symptomen, waarbij van elke categorie een minimaal aantal symptomen aanwezig moet zijn om te kunnen spreken van PTSS.

De vier symptoomcategorieën zijn: herbeleving, vermijding, negatieve gedachten en stemming, en hyperactivatie.

Daarnaast moeten deze symptomen minimaal 1 maand (4 weken) aanwezig zijn, een negatief effect hebben op het dagelijks functioneren, en niet het gevolg zijn van de fysiologische effecten van een lichamelijke aandoening, medicatie- of drugsgebruik.

PTSS wordt ook wel een uitdovingsstoornis genoemd. 

Waarom? Na zo'n diepgaand trauma, is het 'normaal' dat je PTS symptomen ontwikkeld, het wordt pas een stoornis als dit niet uitdooft. Lees meer ...

Wat kunnen we eraan doen?

We doorlopen in een aantal pagina's verschillende traumaverwerkingsstrategieën aan de hand van reële voorbeelden en ervaringen en anekdotes van cliënten. Zo krijg je een eerste concrete indruk van wat er zich zoal kan aandienen. Lees verder ...

Bron:

Tweejarige PEV Psychotrauma: diagnostiek en integratieve behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen, 2007 - 2023 - , tweejaarlijks georganiseerd door BIP en sinds 2018 ism. VUB.

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.