Home > PTSS > PTSS is een uitdovingsstoornis pointer Je bent hier

PTSS als uitdovingsstoornis

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) en gerelateerde psychopathologie werden onderzocht bij 95 vrouwelijke slachtoffers van verkrachting. Het onderzoek begon kort na de verkrachting (gemiddelde = 12,64 dagen).

De proefpersonen werden gedurende 12 weken wekelijks beoordeeld.

Vierennegentig procent van de vrouwen voldeed aan de symptomatische criteria voor PTSS bij evaluatiemoment 1, afnemend tot 65% bij evaluatiemoment 4 (gemiddelde = 35 dagen na de verkrachting) en 47% bij evaluatiemoment 12 (gemiddelde = 94 dagen na de verkrachting).

PTSS en gerelateerde psychopathologie daalden sterk tussen evaluatiemoment 1 en evaluatiemoment 4 voor alle vrouwen.

Vrouwen bij wie de PTSS gedurende de studie van 3 maanden aanhield, vertoonden geen verbetering na vierde evaluatiemoment. Vrouwen die 3 maanden na de verkrachting niet meer voldeden aan de criteria voor PTSS, vertoonden een gestage verbetering in de tijd.

Dit patroon werd zelfs aangetoond nadat de aanvankelijke ernst van de PTSS statistisch onder controle was.

Bovendien kon de PTSS-status 3 maanden na de verkrachting met een hoge mate van nauwkeurigheid worden voorspeld door twee korte zelfrapportagematen die bij het eerste evaluatiemoment werden afgenomen.

De hamvraag is dan wie zit er in welke categorie. De Non-PTS categorie zal al vrij snel recupereren, en hoeft géén PTSS behandeling.

Voor de anderen is het meestal zo dat mensen pas in therapie komen als ze al een redelijke tijd klachten hebben, deze vallen dan sowieso in de PTS categorie.

Besluit:

  • PTSS is een uitdovingsstoornis
  • De symptomen zoals omschreven in de DSM V met o.m. intrusies, vermijding, negatieve gedachten en reactiviteit, angstgevoelens en onrust zijn normale reacties op een trauma
  • Bij de meeste mensen zal de angst na een zekere tijd uitdoven
Bron:

A prospective examination of post-traumatic stress disorder in rape victims, Barbara Rothbaum, Edna Foa, Tamera Murdock, William Walsh, Journal of Traumatic Stress, volume 5, pages 455–475, 1992.

How to set up your own (C)PTSD treatment and how to enhance the treatment, Enhancing Trauma Treatment, Suzy Matthijssen, 2022.

Tweejarige PEV Psychotrauma: diagnostiek en integratieve behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen, heden georganiseerd door BIP ism. VUB.

Behandeling van PTSS met Exposure en EMDR, Psytrec, Bilthoven, Agnes van Minnen, Ad de Jongh, Tilly Koolstra en Sjef Berendsen, 28 september en 7 december 2021, inclusief 2 stagedagen.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.