Home > Traumaverwerking > Traumaverwerkingsmethodieken pointer Je bent hier

Wat kan ik als psychotraumatoloog voor je doen ?

Recent wetenschappelijk onderzoek gaat er vanuit dat een doelgerichte, intensieve en kortdurende aanpak heel wat traumaleed kan verlichten.

lucht klaart op

Ik zelf maak daarbij gebruik van de volgende traumaverwerkingstechnieken.

Exposure betekent letterlijk "blootstelling". Je gaat terug naar de herinnering, en je vertelt deze zo levendig mogelijk in de tegenwoordige tijd, precies of het nu gebeurt. De eerste keer doe je dat met je ogen gesloten. In exposure leggen we de nadruk op het sensorische. Wat hoor je, wat ruik je, wat zie je, wat proef je, wat wordt je lijfelijk gewaar? Door het zo te bevragen en je te laten vertellen wordt je angstnetwerk geactiveerd. We vragen evens naar je ultieme angstige verwachting. En we laten je angst zo hoog mogelijk oplopen.

Uiteindelijk zal je angstige verwachting niet uitkomen.

Op deze manier zal je brein beseffen: het was gevaarlijk toen, in die en die omstandigheden, maar nu niet. En je beseft ook dat je dit aankan ondanks dat je angst tijdens dit deel van de behandeling zo hoog is geworden.

Exposure wordt gecombineerd met exposure in vivo. Als je bv bent aangerand in een bos, dan ga je misschien elk bos vermijden. Daarom gaan we samen naar dat bos. We doorlopen daar ter plaatse de behandeling opnieuw, zodat je brein gaat beseffen: een bos is niet gevaarlijk.

EMDR vergt een andere aanpak. We laten je terugdenken aan de gebeurtenis, met al de bijhorende beelden, gedachten, gewaarwordingen, gevoelens. Je vertelt dit kort als in een film. Van het moeilijkste stuk uit die film, maak je een stilstaand beeld. Terwijl jij dat moeilijkste beeld in je werkgeheugen vasthoudt, zal ik jou zoveel mogelijk afleiden. Door het denken aan het moeilijkste beeld, gekoppeld aan de afleidingen, zal de herinnering de emotionele lading verliezen. Mogelijks ontstaan er tevens andere gedachten, en inzichten, en kan je de gebeurtenis een andere betekenis gaan verlenen, zodat je dit een plaats kan geven in jouw levenslijn.

Imaginaire Rescripting (IR) is naast EMDR en Exposure ook één van de vier meest effectieve technieken om je trauma aan te pakken.

IR komt van pas als je bv. ook emotionele verwaarlozing hebt ervaren als kind. Je ouders of opvoeders of anderen schoten tekort. In IR gaan we dan terug naar die situatie, we stoppen de dader, spreken het jongere kind in jou toe en 'herschrijven' (rescripting) het gebeurde. Voor onze menselijke geest kan dit imaginaire gebeuren even krachtig zijn als wat er werkelijk gebeurd was. Je verleden wordt herschreven en je herstelt als het ware van wat er vroeger echt gebeurd is.

Narratieve Exposure Therapie (NET) is ook een effectieve loot aan de traumaverwerkingsboom. Je rolt een touw uit, te beginnen bij je geboorte tot nu, en de rest van de bol touw stelt je toekomst voor. Langs het touw breng je bloemen aan voor de blijde of leuke gebeurtenissen, en stenen voor de trauma's. In NET worden dan de stenen (de trauma's) één voor één behandeld, door telkens opnieuw de hotspots door te nemen, of met één of een combinatie van bovenstaande traumaverwerkingstechnieken.

One size doesn't fit everyone. Het is belangrijk in traumabehandeling om indien nodig van de ene techniek over te stappen naar een andere. Immers, one size doesn’t fit everyone. Bij Mandala vzw vindt je bovenstaande technieken en nog veel meer allemaal onder één dak.

Daar blijft het trouwens niet bij. Deel van de behandeling is het voorzien van de nodige psychoeducatie rond traumaverwerking, zo wordt je je eigen traumadeskundige.

En last but not least, bovenstaande traumaverwerkingstechnieken ondersteunen we indien nodig met hypnose.

Hypnose is een dankbaar hulpmiddel in de medische wereld en in psychotherapie. Als hypnosedeskundige (VHYP) gebruik ik hypnose ter ondersteuning van de therapie. Voor de meeste mensen is het een aangename, relaxerende ervaring. Met hypnose kan je zelf mede bepaalde lichamelijke en psychische processen beïnvloeden. Het is erg behulpzaam voor relaxatie, stabilisatie, zelfbeeld, confrontatie met het trauma, enzoverder maar ook voor de behandeling van chronische pijn. Chronische pijn gaat vaak samen met trauma, immers 'the body keeps the score'. Alle hypnose is ‘zelfhypnose’.

Wij gaan er vanuit dat als de trauma's eenmaal zijn verwerkt, heel wat symptomen die voordien bestonden zullen wegvallen of op zijn minst verminderen. Trauma's hebben hun gevolgen, en soms of vaak is er een bijkomende of nabehandeling nodig. Daarvoor kan je bij ons terecht voor ACT en schema-en moditherapie. Je kan ook voor een andere behandelaar kiezen.

ACT is de afkorting van Acceptment and Commitment Therapy. Het is een wetenschappelijk vorm van gedragstherapie. ACT helpt je om te gaan met allerlei problematieken, zoals vervelende en moeilijke gedachten, emoties en lichaamssensaties. Je leert milder in het leven te staan (acceptatie), je ontwikkelt meer veerkracht en je gaat je richten op wat werkelijk telt in je leven en daar ook naar handelen (commitment). De ACT matrix is daarbij een handige en praktische tool.

Ook de dialectische gedragstherapie afgekort DGT is een goed alternatief voor de behandeling van een breed scala aan psychische en emotionele problemen.

Schema- en moditherapie, ontwikkeld door Jeffrey Young e.a., combineert elementen van verscheidene psychotherapie stromingen (o.m. cognitieve en psychodynamische theorieën, gestalttherapie, hechtingsstoornissen) in een overzichtelijk en handig model om persoonlijkheidsmoeilijkheden te duiden en te behandelen. Het helpt mensen die vastzitten in terugkerende patronen om tot duurzame verandering te komen.

Zowel ACT , DGT als schema-en moditherapie behoren tot de derde generatie cognitieve gedragstherapieën. Deze zijn heel practisch voor het behandelen van allerlei moeilijke gedragspatronen of valkuilen, die zich in de loop van je leven ontwikkeld hebben, en die voornamelijk het gevolg zijn van trauma's, verwaarlozing, foute opvoeding of hechtingsmoeilijkheden in de jeugd.

En de belangrijkste hulp- en krachtbron blijf je natuurlijk zelf!

Denk erom het is jouw therapie, dat vraagt een actieve inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.

Bron: Mandala vzw

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.