Home > Schematherapie > Het doel van schematherapie pointer Je bent hier

Het doel van schematherapie

De vroege onaangepaste schema's zijn zelfvernietigende, basisthema's of basispatronen (valkuilen) die we in ons leven telkens herhalen.

Deze thema's kan je indelen naar 5 basisdomeinen, die elk een relatie hebben met basis emotionele noden van een kind. Als deze basisbehoeften niet vervuld worden, worden er noodzakelijkwijze schema's gevormd om daaraan het hoofd te kunnen bieden, en het tekort een verklaarbare plaats te geven. Deze schema's leiden echter op hun beurt tot ongezonde levenspatronen.

Een kind leert dan basisstrategieën aan om met deze schema's (traits) om te gaan: m.n. de copingstijlen (overgave, vermijding, overcompensatie of terugvechten).

De schema-modi zijn moment tot moment emotionele toestanden (states) en coping-reacties die we allen ervaren. Deze schema-modi worden getriggerd door bepaalde levenservaringen en -situaties, waar we overgevoelig voor zijn noem het pijnplekken of de emotionele knoppen of de emotionele mijnen). Als er op die knoppen wordt getrapt wordt er emotioneel overgereageerd, of zodanig gerageerd dat het ons tenslotte zal benadelen of pijn doen.

Het doel van schematherapie is
 • je te helpen om deze dysfunctionele copingstijlen niet meer te gebruiken, en terug in contact te komen met je basisgevoelens.
 • de vroeg onaangepaste schema's te healen
 • te leren hoe je zo snel mogelijk uit due zelfvernietigende schema-modi kan geraken
 • te leren hoe je je emotionele behoeften in het dagelijkse leven kan invullen
Bron:
De site van Jeffrey Young: schematherapie

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.