Home > Schematherapie > Hoe werken schema's ? pointer Je bent hier

Hoe werken schema's ?

Er zijn twee fundamentele schema operaties: schema healing en schemabestendiging. Alle gedachten, gevoelens en gedragingen kunnen worden gezien als deel uitmakend van deze operaties: of ze genezen het schema of ze bestendigen het.

Schemabestendiging verwijst naar de routinematige processen waarmee schema's functioneren en zichzelf bestendigen. Dit wordt bereikt door cognitieve vervormingen, zelfvernietigende gedragspatronen en schema copingstijlen.

De cognitieve vervormingen zijn negatieve interpretaties en voorspellingen van gebeurtenissen in het leven. Op dezelfde manier zullen ongezonde gedragspatronen de schema's bestendigen. Iemand die werd misbruikt in de kindertijd, kan in de volwassen leeftijdsfase op zoek gaan naar misbruikrelaties.

Door de drie copingstijlen zullen schema's hun invloed uitoefenen op ons gedrag en ervoor zorgen dat hun eigen voortbestaan wordt verzekerd.

 1. Schemaovergave verwijst naar de manieren waarop mensen zich passief overgeven aan het schema. Zij aanvaarden het schema als waarheid en handelen dan op een manier die het schema bevestigt.
  Voorbeeld: een man met het schema Verlating, instabiliteit kiest telkens opnieuw partners die niet in staat zijn om zich te engageren voor een lange termijn liefdesrelatie. Hij zal dan telkens op een overdreven manier reageren op kleine tekenen die voor hem een indicatie zijn verlating, zoals korte tijd samen zijn, en daarbij buitensporige negatieve emoties ervaren. Ondanks dat de situatie hem emotioneel pijn doet, zal hij toch passief in de relatie blijven, omdat hij géén andere manier van verbinding maken met vrouwen ziet.

 2. Schemavermijding verwijst naar de manieren waarop het mensen het activeren van schema's vermijden. Immers als schema's geactiveerd worden, veroorzaakt dit extreme negatieve emoties, en dat gaan ze dus vermijden. Mensen gaan dus manieren ontwikkelen om te voorkomen dat schema's getriggerd worden en dat ze daardoor die pijn voelen. Er zijn drie soorten schemavermijding.
  • Cognitieve schemavermijding: dit verwijst naar inspanningen die mensen doen (vrijwillig of onbewust) om niet na te denken over schokkende gebeurtenissen. Ze kunnen kiezen om vrijwillig of onbewust om niet te focussen op bepaalde aspecten van hun persoonlijkheid of van bepaalde gebeurtenissen, vermits dat ze dat verontrustend vinden. Er zijn ook onbewuste processen die mensen helpen om informatie uit te sluiten, die te confronterend zou zijn. Mensen gaan vaak bijzonder pijnlijke gebeurtenissen vergeten. Kinderen die seksueel misbruikt zijn, herinneren zich daar soms niets meer van (amnesie).
  • Emotionele of affectieve schemavermijding verwijst naar automatische of vrijwillige pogingen om pijnlijke emoties te blokkeren. Mensen gaan zich als het ware verdoven (numbing) om die gevoelens van pijn te minimaliseren. Zo kan een man praten over het misbruik door zijn vrouw, en verklaren dat hij niet boos is, en enkel een beetje ergernis voelt. Sommige mensen drinken of nemen drugs om hun gevoelens te verdoven.
  • Gedragsmatige schemavermijding verwijst dus naar het gedrag om bepaalde situaties te vermijden die zo'n schema zouden kunnen activeren.
  • Voorbeeld: een vrouw met het schema Mislukking zou het aannemen van een nieuwe moeilijke job, die heel goed voor haar zou kunnen zijn, kunnen vermijden. Door het vermijden van die uitdagende situatie, vermijdt ze alle pijn, zoals intense angst die door het schema zou kunnen worden gegenereerd.
 3. Schema overcompensatie: de betrokkenen gedraagt zich op een manier die het tegenovergestelde lijkt te zijn van wat het schema suggereert, om op die manier het activeren van het schema te vermijden. Op het eerste zicht , lijkt het dan dat overcompenseren, een manier is om zich op een gezonde manier te gedragen, door voor zichzelf op te komen. Maar dat overcompenseren kan meer problematische patronen veroorzaken, die op hun beurt het schema bestendigen.

Voorbeeld: een man met het schema Tekortschieten doet zich als perfect en kritisch voor. Dat brengt dat anderen op hun beurt hem zullen bekritiseren, wat meebrengt dat zijn geloof in zijn eigen Tekortschieten wordt bevestigd.

Bron: Mandala vzw

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.