Home > Schematherapie > Van waar komt het ? pointer Je bent hier

Een heel beknopte geschiedenis

De naam "Schematherapie" doet sommigen nog uitsluitend denken aan een cognitieve therapie, waaruit de schematherapie o.m. is ontstaan. De schematherapie is echter een integratieve vorm van psychotherapie, die elementen integreert vanuit de leertheorie, de psychodynamische theorie, de gestalttheorie, de emotietheorie en de hechtingstheorie.

Experiëntiële voorlopers van de schematherapie zijn Reich (rigide coping- en afweerpatronen en ontlading door spierontspanning en lichaamswerk), Ferenczi (het getraumatiseerde maar 'afgesplitste' innerlijke kind van volwassen cliënten en reparenting door de therapeut), Perls (bewustwording van gevoelens, behoeften, impulsen en ontlading door expressie ervan), en de transactionele analyse die met zijn scripts (nu schema's genoemd) de nadruk legde op 'unmet needs' en onderdrukte emotionele expressie. De transactionele analyse paste ook al imaginaire rescripting toe, waarbij de cliënt in fantasie terugkeert naar de periode waarin het script werd gevormd, om met de huidige inzichten het bange, verwarde of boze kind te helpen. De imaginaire-rescripting technieken, die veelvuldig gebruikt worden in de schematherapie kenden hun voorlopers trouwens al in de beeldsubstitutie van Janet (19de eeuw) en ook bij Jung (actieve imaginaties).

Het was de wetenschappelijke wereld die experiëntiële technieken in aanvang als onwetenschappelijk afdeed. In 1980 en volgende namen Beck, Young e.a. echter in hun cognitieve therapie experiëntiële technieken op. Ze gebruikten de meerstoelentechniek, naast 'guided imagery' en andere technieken die als cognitieve herstructureringstechnieken konden gebruikt worden. In hun workshops onderwezen ze dat psychodramatechnieken krachtige middelen kunnen zijn om hardnekkige problemen te doorbreken. Het duurde echter nog tot na 2000 voordat experiëntiële technieken en een focus op de kinderjaren erkenning kregen in de wetenschappelijke wereld.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ging men inzichten uit de cognitieve theorie integreren met inzichten uit de psychodynamische theorie. Beck benadrukte het belang van vroegkinderlijke ervaringen, die hun weerslag vinden in schema's en die moeilijk toegankelijk zijn voor verbale introspectie. De idee dat alleen verbale gedachten emoties produceerden, was niet meer houdbaar. Op die manier kwamen affectieve processen en het schema-construct meer in de aandacht.

Daarbij werden dan de inzichten van de hechtingstheorie gevoegd: de vroege ontwikkeling en de rol van hechting in het ontstaan van psychische problemen. Hier is immers een duidelijke relatie met de schematheorieën, omdat de hechtingsteorie zelf ook een essentiële rol toekent aan schematische representaties die door de vroege ervaringen gevormd worden, en die emoties en gedrag sturen.

Young (1990) heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de schematherapie. Emoties hebben in zijn 'schema-modus' concept een zeer vooraanstaande plaats. Hij integreerde ook concepten als compensatie (uit de ego-psychologische hoek), en gaf de hechtingstheorie een belangrijke plaats, alsook aan het belang van de therapeutische relatie (reparenting). Young is erin geslaagd om een vergaande integratie van verschillende stromingen in een samenhangend model onder te brengen. Recent wetenschappelijk onderzoek draagt bij tot meer en meer belangstelling voor zijn werk.

Last but not least is er de laatste jaren heel wat geschreven en (wetenschappelijk) onderzocht én gepraktiseerd rond schematherapie vooral in Nederland.

Een hernieuwde veel ruimere belangstelling

Aanvankelijk leek schematherapie enkel van toepassing op borderline cliënten (het feit dat onderzoek schematherapie als effectief beschouwde bij deze doelgroep heeft daar wellicht mee te maken). Maar ondertussen wordt schematherapie veel ruimer gebruikt, zowel voor andere as-II persoonlijkheidsstoornissen als voor as-I stoornissen zoals PTSS, depressie, eetstoornissen... Schematherapie is zowel bruikbaar voor milde persoonlijkheidsproblematiek als voor ernstiger persoonlijkheidsstoornissen.

Omdat iedereen bij wijze van spreken milde persoonlijkheidsproblemen heeft , en dit ook relatiemoeilijkheden kan meebregen, is schematherapie ook practisch bruikbaar bij koppeltherapie. Schematherapie legt hier vaak onderliggende individuele moeilijkheden bloot, die hun weerslag hebben op je relatie. Schematherapie biedt therapeut en cliënt een duidelijke en verhelderende taal aan.

De schemabenadering is dus nog volop in ontwikkeling!

Bron: Handboek schematherapie, theorie, praktijk en onderzoek, Michiel Van Vreeswijk, Jenny broersen en Marjon Nadort, Bohn Stafleu van Loghum, 2008, p1-16, 354p

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.