Home > Schematherapie > Werken met schema-modi: een stappenplan pointer Je bent hier

Werken met schema-modi: een stappenplan (bis)

 1. Dan bekijken we wat de voordelen zijn van het wijzigen of opgeven van een bepaalde modus.
  • De schematherapie gaat er vanuit dat het Kwetsbare kind de centrale modus is van het individu, deze modus staat dan ook centraal in het werken met modi.
  • Om deze modus te bereiken moet van door de afweer van de Afstandelijke beschermer breken.
  • Je kan naar het vroege, oorspronkelijke ontstaan van die Afstandelijke beschermer teruggaan. En dieper ingaan op de gevoelens van kwetsbaarheid, waar deze Afstandelijke beschermer bescherming moest bieden. Zo bvb kunnen ouders die te hoge eisen stellen, bij het kind een modus "willoze inschikkelijke" in het leven roepen. De enige manier voor het kind om zich te handhaven, is zich overgeven aan die hoge eisen van de ouders, als coping heb je hier overgave. De hoge eisen van de ouders worden bij het kind geïnternaliseerd, dat worden dat de latere oudermodi 'modus "Veeleisende ouder" die de cliënt zullen blijven belasten.
  • Of je vooruitgang boekt in het therapieproces is functie van de vraag of je voorbij de dysfunctionele coping-modi kan geraken en zo tot bij het "Kwetsbare kind". Eenmaal daar aangekomen, krijgt het kind reparenting.
  • Het "kwetsbare kind" is bij de meeste schema's betrokken. Dus healing van die modus zal in het geheel het meeste soelaas brengen.
 2. We zoeken toegang tot het Kwetsbare kind via imaginatie
  • Imaginatie is de meest effectieve manier om met het "Kwetsbare kind" in contact te komen.
 3. We voeren dialogen tussen de modi (in imaginatie of met stoelenwerk - gestalttechniek). In eerste instantie staat de therapeut model voor de modus Gezonde volwassene. Later neemt de cliënt deze rol over.
  • Als de modi "Kwetsbare kind" en "Gezonde volwassene" voor de cliënt duidelijk zijn, kan de therapeut andere modi van de cliënt in de omaginatie inbrengen en de dialoog starten.
  • Er zijn tal van mogelijkheden. Zo kan de "Gezonde volwassene" praten met de "Veeleisende ouder", of het "Kwetsbare kind" zou een dialoog kunnen beginnen met de "Onthechte beschermer".
  • De theapeut neemt de functie waar van "Gezonde volwassene" als de cliënt dat niet kan.
  • De "Gezonde volwassene" kan verscheidene functies invullen: de dysfunctionele coping- en oudermodi bestrijden, omzeilen of temperen, het "Kwetsbare kind" beschermen, koesteren, bevestigen, grenzen stellen aan het "Impulsieve / ongedisciplneerde kind" of aan het "Woedende of razende kind".
  • Bij het stoelenwerk, kan de cliënt van stoel veranderen, als hij/zij een andere modus invult.
  • Als de cliënt bepaalde rollen niet kan spelen, dan kan de therapeut dat in zijn/haar plaats doen.
  • Zo kan de therapeut de cliënt ook vragen om kwaad te worden op de ouderfiguur die hem/haar niet de nodige zorg of aandacht gaf, en aan te geven wat hij/zij wel nodig heeft. Op die manier helpt de therapeut de cliënt onder woorden te brengen waar hij/zij als kind behoefte aan had.
  • Het komt er op neer dat de Gezonde volwassene van de cliënt zo wordt uitgebouwd dat die effectiever met de andere modi kan omgaan; deze heeft dus een overkoepelende, leidinggevende functie.
 4. We proberen deze modusoefeningen te generaliseren naar situaties in het dagelijkse leven buiten de therapie.
  • Wat gebeurt er als je in zo'n modus schiet.
  • Hoe kan je gecentreerd blijven als Gezonde volwassene?
  • De therapeut kan iets over zichzelf vertellen, over dingen die hij/zij tekort kreeg, zelfonthulling dus.
  • De cliënt leert zijn/haar onvervulde behoeften herkennen, en vraagt aan belangrijke anderen om daarin te voorzien; de cliënt leert te komen tot intieme relaties die aan haar emotionele behoeften voldoen, en dat ook toe te laten.

 

Bron:

Schemagerichte therapie, Handboek voor therapeuten, Jeffrey E.Young, Janet S.Klosko, Marjorie E. Weishaar, Bohn Stafleu van Logum, Houten 2005, 458p

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.