Home > Schematherapie > De dysfunctionele ouder-modi pointer Je bent hier

Werken met modi: de dysfunctionele oudermodi

Als je in een disfunctionele oudermodus zit, dan wordt je op dat moment je eigen ouder, en behandel je jezelf zoals je ouders je behandelden toen je klein was. In je selftalk praat je dan dikwijls met jezelf met de stem van die ouder. In zo'n oudermodus ga je dus denken, voelen en handelen, zoals je ouders naar je toe deden toen je klein was.

Er worden meestal twee oudermodi onderscheiden (er kunnen er nog andere voorkomen ook): (1) de bestraffende (of kritische) ouder en (2) de veeleisende ouder.

Dysfunctionele oudermodi (Young, 2005, p. 293)
Dysfunctionele oudermodus Omschrijving Veelvoorkomende hiermee samenhangende schema's
Bestraffende / kritische ouder Beperkt, bekritiseert of straft zichzelf of anderen Onderwerping, Bestraffendheid, Tekortschieten, Wantrouwen / misbruik (als pleger van msibruik).
Veeleisende ouder Heeft hoge verwachtingen van anderen en dicht hun grote verantwoordelijkheden toe; zet zichzelf en anderen onder druk om daaraan te voldoen. Strenge normen, Zelfopoffering

 

Sommige cliënten gaan van de modus Bestraffende ouder naar de modus Kwetsbare kind d.w.z. dat ze de ene moment zichzelf (hun Kwetsbare kind) straffen of bekritiseren ("je bent zondig, je bent vies, ..." ze straffen zichzelf dan door bvb te snijden) en dan stappen ze in de modus Kwetsbare kind. Ze zijn dus het ene moment het kind dat slecht wordt behandeld, en de andere moment hun eigen ouder die hen slecht behandelt.

De Veeleisende ouder zet het kind onder druk om aan irreëe) hoge verwachtingen van de ouder te voldoen. Je krijgt dan het gevoel dat het 'goed' is om perfect te zijn en 'verkeerd' om feilbaar of spontaan te zijn. De Veeleisende ouder is niet noodzakelijkwijze ook bestraffend. De Veeleisender ouder verwacht gewoon heel veel, verwijten maken of straffen hoeft niet. Het kind herkent de teleurstelling van de ouders, en schaamt zich.

Sommige cliënten hebben beide oudermodi.

Bron:

Schemagerichte therapie, Handboek voor therapeuten, Jeffrey E.Young, Janet S.Klosko, Marjorie E. Weishaar, Bohn Stafleu van Logum, Houten 2005, 458p

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.