Home > Schematherapie > De dysfunctionele kind-modi pointer Je bent hier

De kind-modi

Kindmodi zijn aangeboren en vertegenwoordigen het emotionele bereik van de mens. Iedereen heeft deze kind-modi dus in zich, maar de omgeving in je kindertijd gekoppeld aan je temperament, bepaalt of je een bepaalde kindmodus gaat onderdrukken of versterken.

Kindmodi (Young, 2005, p. 289)
Kindmodus Omschrijving Veelvoorkomende hiermee samenhangende schema's
Kwetsbaar kind Ervaart dysfoor of ongerust affect, met name angst, bedroefdheid en hulpeloosheid, bij 'contact' met hiermee samenhangende schema's. Verlating, wantrouwen / misbruik, emotioneel tekort, tekortschieten, sociaal isolement, afhankelijkheid / incompetentie, kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar, kluwen / onderontwikkeld zelf, negativisme / pessimisme
Boos kind Ventileert woede rechtstreeks als reactie op ervaren onvervulde basisbehoeften of oneerlijke behandeling in verband met kernschema's. Verlating, wantrouwen / misbruik, emotioneel tekort, onderwerping (of soms een van de schema's die samenhangen met Kwetsbaar kind).
Impulsief / ongedisciplineerd kind Geeft impulsief toe aan onmiddellijk verlangen naar plezier zonder met grenzen of met de behoeften of gevoelens van anderen (geen verband houdend met basisbehoeften) rekening te houden Veeleisendheid, Onvoldoende zelfcontrole / zelfdiscipline
Gelukkig kind Voelt zich geliefd, verbonden, tevreden, voldaan. Geen. er zijn geen geactiveerde schema's.
 1. Het Kwetsbaar kind: deze modus heeft de zorg van een volwassene nodig om te overleven, maar krijgt die zorg niet. In die modus doet de persoon alles om die zorg te krijgen. De meeste schema's hebben te maken met het Kwetsbaar kind. Het is deze modus waar het meeste healing nodig is.
  In functie van de verwonding kan je bijkomende onderverdelingen maken:
  • het Verlaten Kind: de ouder laat het kind lange tijd alleen
  • het Misbruikt kind: de ouder slaat het kind buitensporig veel
  • het Verwaarloosd kind: de ouder onthoudt het kind liefde
  • het Tekortschietend kind: de ouder heeft veel harde kritiek op het kind

 2. Het Boze kind is tot woede of razernij gebracht. Alle kinderen kunnen woedend of razend worden als aan hun basisbehoeften niet wordt voldaan. Zo'n reactie is normaal, alhoewel die meestal door de ouder in de kop worden gedrukt. Als er één van die schema's (zie tabel) geactiveerd wordt zal de persoon in kwestie in woede ontsteken, gaat schreeuwen, of schelden, of kan gewelddadige fantasieën en impulsen krijgen.

 3. Het Impulsieve / ongedisciplineeerde kind: zie tabel ... In deze modus is het kind in zijn natuurlijke staat, ongeremd, ongeciviliseerd, onverantwoordelijk en vrij. Het heeft weinig frustratietolerantie, kan bevrediging op korte termijn niet uitstellen tengunste van lange termijn doeleinden. In deze modus kunnen mensen dus verwend, boos, nonchalant, lui, ongeduldig, ongericht of onbeheerst overkomen.
Bron:

Schemagerichte therapie, Handboek voor therapeuten, Jeffrey E.Young, Janet S.Klosko, Marjorie E. Weishaar, Bohn Stafleu van Logum, Houten 2005, 458p

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.