Home > Schematherapie > Schemamodi en dissociatie pointer Je bent hier

De schemamodi opnieuw besproken

De schemamodi zijn de van moment tot moment emotionele toestanden (states) en copingreacties die we allen ervaren. Dergelijke schemamodi worden getriggerd door reële levenssituaties waar we 'overgevoelig' voor zijn: emotionele knoppen.

Schema's, schemamodi en copingreacties zijn niet altijd actief, soms zijn deze enkel op de achtergrond aanwezig. Soms zijn er enkele actief, en andere inactief. Diegene die geactiveerd worden door bepaalde levensgebeurtenissen, gaan ons huidig gemoed en gedrag overheersen. Die gemoedstoestand (state), die overheersend is, noemen we een schemamodus. Iedereen flipt van de ene state in de andere.

Een schemamodus is dus een verzameling van schema's, copingreacties of gezonde reacties die op een bepaald moment actief zijn bij een individu. Een schemamodus wordt geactiveerd als bepaalde schema's en copingreacties omslaan in sterke emoties of rigiede copingstijlen, en de controle overnemen van iemands functioneren.

Een individu kanvan het ene schema naar het andere overgaan; als die wissel gebeurt, kunnen eer verschillende schema's, schemamodi en copingstijlen, die voordien 'sliepen', actief worden.

Schemamodi en dissociatie

Een schemamodi is een facet van jezelf, dat niet goed geïntegreerd is in je persoon. Op die manier kan een schemamodus bij wijze van spreken los functioneren van de rest van de persoonlijkheid. Dat kan in ergere mate verwijzen naar dissociatie bij deze persoon. Dat kan op verschillende niveaus.

Bij dissociatie spreekt men van primaire, secundaire en tertiare dissociatie. iIn een ernstige vorm kan iemand verschillende persoonlijkheden (of alters) hebben, die elkaar niet bewust kennen. Aan de andere kant kan je stellen dat iedereen dat in een lichte vorm kan hebben. Zo kan je je in een eenzame gemoedsgesteltenis ervaren, of in een woedende gemoedsgesteltenis.

Wat je doet in schematherapie is de "Gezonde volwassene" versterken zodat deze de verschillende schemamodi kan integreren en waar zinvol de negatieve verzwakken of neutraliseren.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.